Home  –  FILM_FACTS  –  HISTORY_FACTS  –  CONTACT  –  filmová_fakta  –  historická_fakta

Německo válku, z dlouhodobé perspektivy, vyhrálo.

V roce 1915 Německo tajně plánovalo ovládnutí světa a jako první krok byl jeho cíl mít kolonie v Evropě. Africké kolonie, které mělo, nebyly pro Němce dostatečné. Aby ovládli svět, museli mít nějakou výhodu nad Anglií. Chtěli mít kolonie ve vyspělých evropských státech, počínaje východní Evropou, kde by zotročili Slovany a odsávali odtamtud finance a jiné bohatství. Pro své plány použili i bolševickou revoluci v Rusku, když financovali Lenina a spol. S tajnou dohodou s Bolševiky, aby Rusko přestalo v 1. světové válce bojovat a aby Německu postoupilo rozsáhlé území ve východní Evropě, včetně Ukrajiny. Německo je tak přímo zodpovědné za vytvoření komunistického Sovětského svazu.

Stejné tajné plány potom prosazoval Hitler a jeho tajná služba SS, když spojencům nabízeli v 2. světové válce mír s tím, že Německu zůstanou východoevropské kolonie. Stejné tajné plány potom po válce měla a má německé tajná služba BND, vedená od počátku těmi nejpodlejšími, Hitlerovi věrnými, nacisty. Stejná BND, se svými nacistickými kořeny, potom např. pomohla prosadit lidi jako Havel a Schwarzenberg, jejichchž rodiny měly fašistickou minulost, do vedení postkomunistického Československa a tito vlastizrádci potom chtěli návrat sudetských Němců. Němci též ovládli česká tištěná média a do televize se jim podařilo opět dostat své lidi.

Československo mělo mimo jiné ohromě pokročilý výzkum a vývoj, který se vyvíjel rychleji než na západě. To vše bylo zničeno za potlesku Němci ovládaných médií. Japonci tehdy chtěli pomoci rapidnímu postkomunistickému vývoji v Československu a Maďarsku, což bylo v kolizi s německými již před-Hitlerovými plány na kolonizaci východní Evropy. Japonsku bylo v jeho plánech zabráněno. Z východní Evropy se stala německé kolonie. Československo bylo protiprávně rozděleno bez referenda a ČR se stala protiprávně členem Hitlerova projektu – EU. Evropská unie je ovládaná Německem dle Hitlerova plánu ne 4 říši, neboli Reich 4. Ještě není ovládaná plně, ale to je v německých plánech – ovládnout Evropu a potom svět ekonomicky a pomocí svých tajných služeb BND, pokračovatelem SS.

Německo je zodpovědné za 80 milionů mrtvých v 2. světové válce a mnohem více milionů předčasných úmrtí po válce, o kterých se v žádné učebnici dějepisu nedočtete. Porážka Německa v 2. světové válce nebyla prohra, pouze ukončení nesprávného směru ovládnout svět vojensky a nastolení nového směru, ovládnutí světa ekonomicky za pomoci BND a s penězi vysátými z kolonií východní Evropy.

 

Nikdy nekončí německý holocaust

Podrobnosti a vysvětleni naleznete na stránce Filmová fakta.

 • Němci před 1. světovou válkou zmasakrovali celý národ v Namibii, jejich kolonii. To byla první genocida neboli holocaust v historii lidské civilizace. Přibližně 100 000 lidí bylo zmasakrováno jako předehra k většímu – nacistickému – holocaustu.
 • Němci jsou zodpovědní za první světovou válku, kterou tajně plánovali. 16 miliónů mrtvých plus 4 miliony kvůli související protahované epidemii chřipky, celkem 20 milionů mrtvých.
 • Němci jsou zodpovědní za založení komunismu v Rusku a souvisejících 8 milionů úmrtí, zejména kvůli hladomoru na Ukrajině.
 • Německo je odpovědno za 2. světovou válku a jejich 80 milionů mrtvých, včetně genocidy 6 milionů Židů a 3 milionů Romů. Cílem bylo zabít 1,5 miliardy lidí a zotročit 1/2 miliardy, ale Německo válku prohrálo, takže svého cíle dosáhnout nemohlo.
 • Po válce Němci prodali do desítek zemí lék Contegan, který způsobil, že novorozencům chyběly končetiny, čehož si byli Němci plně vědomi, ale tento fakt zatajili. Odhad je 1 milion předčasně umírajících znetvořených či jinak poškozených lidi.
 • Sovětský komunismus, za jeho vznik může Německo, který se rozšířil do Číny a dalších částí světa, vedl k dalším 100 milionům úmrtí a zotročení nejméně 200 milionů lidí.
 • Dceřina společnost německého výrobce aspirinu Bayer je odpovědna za tragédii v Kongu, kde Němci rozdmychávali občanskou válku, aby kontrolovali těžbu Coltanu, a jsou tak zodpovědní za přibližně 1 milion úmrtí.
 • Německo plně zkolonizovalo východní Evropu (VE) a v České republice je zodpovědné za to, že stovky tisíc českých mužů se základním vzděláním umírají o 15 let dříve než by měli. Tato úmrtí jsou jen špičkou ledovce. Přibližně 10% neboli 10 milionu  lidí ve VE zemře předčasně z důvodu kolonizace a 90 milionů jich bylo zotročeno.
 • A zabíjení pokračuje. Zde je jen jeden z příkladů. Volkswagen podváděl 10 let po celém světě ohledně emisí svých naftových automobilů, čímž způsobil onemocnění, rakovinu a desítky tisíc předčasných úmrtí, tím také pokračoval nikdy nekončící německy holokaust.

Podrobnosti a vysvětleni naleznete na stránce Filmová fakta.

 

Německý plán byl zavraždit 1,5 miliardy lidí

Němci jsou odpovědní za zhruba 220 milionů úmrtí, nebo vražd, a zotročení nějakých 290 milionu lidí, ačkoli jejich skutečný cíl za Hitlera byl 1,5 a 0,5 miliardy. Dosud dosáhli pouze 15 a 58% svého cíle.

 

Současný německý vládní nacionalismus (neonacismus)

Fakta

Frau Merkel kritizuje jiné evropské státy za nacionalismus, protože nechtějí přijmout současnou vlnu islámských uprchlíků. Dělá si starosti o to, že tyto státy porušují lidská práva těchto lidí, jejichž kultura není slučitelná s evropskou kulturou a jejichž praktiky jsou v přímém rozporu s Ústavami těchto států.
• Her
r Posselt kritizuje Českou republiku za zabití Němců hned po druhé světové válce poté, co Němci zmasakrovali stovky tisíc Čechů. Jedná se o Göbelsovu propagandu, která pokračuje v Německu od Hitlerovy éry. Za tyto vraždy zodpovídá Německo. Kdyby neannexovali Československo a nevraždili jeho obyvatelstvo, nikdy by se tak nestalo.
• Evropská unie (EU) je federace, kde zákony EU stojí nad národními zákony, a proto je to jedna země s jednotlivými státy. Faktem však je, že Západ zotročil východoevropské národy. Rozdíl v minimální mzdě v zemích EU je
10:1. V jedné západoevropské zemi je desetkrát vyšší než v jiné východoevropské. Je to proto, že východní Evropa (EE) byla víceméně zničena, aby její obyvatelstvo mohlo být zotročováno dle  Hitlerových plánů.

EU je Hitlerův projekt. Frau Merkel a Herr Posselt jsou potomky Hitlera milujícího národa, který nenáviděl Židy a jiné národy „podlidí,“ jsou potomky nenávistí naplněného lidu, který se považoval za nadřazený, který nikdy nekompenzoval rodiny těch, které zavraždil, nebo byl zodpovědný za jejich zabití.

Němci jsou zodpovědní za obrovské porušování lidských práv v České republice – tím, že toto porušování podporovali svým „českým“ tiskem, který skoupili. Česky Ústavní pořádek zaručuje mimo jiné právo na byt a na práci. To vše bylo porušeno za potlesku Němci ovládaných „českých“ médií, dnes vlastněných Bakalou, Babišem apod.
• Německo zotročilo česky národ a také další národy ve východní Evropě, tím jak napomáhalo ničeni českého
státu a států jiných, zotročováním jejich obyvatelstev v EU, neboli v 4. říši. Tento ex-nacistický národ s historií nehumánního chování a současnými kolonizačními praktikami, které jsou všechny velmi nacionalistické a nacismus-připomínající, nemůže nikoho kritizovat. Nemůže kritizovat prezidenta Trumpa za to, že je nacionalistický, a nemůže kritizovat Rusko za jeho politiku, když se Německo podílí na procesu kolonizace Ukrajiny dle svých plánů z 1. a 2. světové války.
• Jednoho dne se přeplní šálek tolerancí německých lží Göbelsova typu a Rusově a jiné národy vrátí Německu, co jim udělalo. Jediné, co je zapotřebí, jsou jaderné údery v budoucím konfliktu, jehož součástí bude Německo.
• Po druhé světové válce vítězné mocnosti chtěly aby se Německo stalo zemědělským státem. Jednoho dne si může přát, aby to tak bylo, protože jeho národ může být navždy vymazán z povrchu Země.

 

Pozadí kolonizace Československa Odhaleno

Jedno z nepsaných pravidel politiky je, že ten kdo ovládá tajné služby jiného státu, ovládá ten stát. V době socialismu stálo nad STB ruské KGB. To ve skutečnosti ovládalo, co se v Československu dělo. Po listopadu Rusko dobrovolně přestalo ovládat naše STB. To dostalo volnou ruku. Mohlo pracovat pro kohokoli. Jednou z jeho nejdůležitějších součástí byla rozvědka, neboli česká špionážní služba, která byla rozvětvená po světě, měla nesmírně cenné kontakty a fungovala velice efektivně.

Když Němci prohráli 2. světovou válku, využili fakta, že měli silnou rozvědku (byly vedena SS) a vyměnili její služby západu za to, že Německu bude povolen poválečný průmyslový rozvoj, namísto toho, aby se stalo zemědělským státem, jak spojenci původně plánovali. Stejnou páku mělo Československo. Mělo mimo jiné vysoce rozvinutý výzkum a vývoj. Mohlo se rychle dostat na stejnou životní úroveň, jaká byla na západě.

Aby se tak nestalo, jedním z hlavních kroků byla vražda Dubčeka. Ten po autonehodě v nemocnici prohlásil, že se jedná o politickou vraždu. Stopy vrahů vedly do Ruska, stejně jako stopy vraha Johna Kennedyho, ty také vedly do Ruska. To je jak tajné služby fungují. Stopy vedou vždy jinam.

Tím, že byl zabit Dubček se otevřela cesta k tomu, aby byl zvolen prezidentem Havel, člověk, který byl naivní a snadně ovladatelný, také proto, že to byl alkoholík, navíc kolovaly pověsti, že měl milostný vztah s Alexandrem Vondrou. Takže nebyl pouze naivní, byl také snadno vydíratelný.

Kdo stál za vraždou Dubčeka se asi nikdy nedozvíme, pouze je zřejmé, že to bylo Německo, které z této vraždy nejvíce profitovalo.

Naivnímu alkoholíkovi Havlovi, s pravděpodobně stejnou sexualitou jako jeho bratr a strýc, byl vymyt mozek a on zradil naši rozvědku, když jména špionů vydal západu. Kolik jich bylo nato zabto a kolik začalo pracovat pro protistranu se asi nikdy nedozvíme. Dalším krokem byla likvidace československého průmyslu. Tím pádem ČR ztratilo jakoukoli páku mělo proti svým potencionálním  kolonizátorům, kterým Havel slepě věřil, a otevřelo to cestu ke kolonizaci ČR Německem.

 

Německá tajná služba BND a její odnoží Sudetoněmecký Landsmanschaft

 BND a Landsmanschaft vedli po válce až do 80. let Hitlerovi nejvěrnější špioni. Po nich přišla nová, jimi vycvičená generace, se stejnými cíli a ideály. Zkolonizovat náš stát, dostat zpět Sudety. Jejich metody jsou ty nejodpornější, nejhnusnější, nejpodlejší a na nějakých slovanských životech jim vůbec nezáleží, spíše naopak.

 

Sudetoněmecký Landsmanshaft

 Německá organizace Sudeten Landsmanshaft měla ve svém vedení ještě kolem 70. a 80. let 20. století následující vedoucí činitele s nacistickou minulostí, se zkušenostmi s podvratným, zákeřným bojem proti naší první republice. Jelikož se jedná o staré, dnes již pravděpodobně povětšinou zesnulé pány,Landsmanschaft dnes jistě bude mít jiné vedení. Filosofie a cíle tohoto hnutí však zůstávají prakticky stejné. Tato antičeská organizace dostává podporu od německé vlády. Zde je krátký seznam nacistů, kteří ještě nedávno vedli tuto sudetoněmeckou organizaci:

 • Dr. Victor Aschenbrenner, před rokem 1945 šéf špionážních a sabotážních orgánů pracujících proti Československu a organizátor německého protivládního hnutí v Československu
 • JUDr. Walter Brandt, před rokem 1945 šéf štábu nacistické špionážní a sabotážní jednotky a organizátor německého antivládního hnutí v Československu
 • JUDr. Felix Jashenk – před rokem 1945 nacistický špion v Československu
 • Adolf Metzner – před rokem 1945 nacistický špion v Československu, vedoucí funkce v hitlerovské straně
 • JUDr. Walter Zawadil – před rokem 1945 organizátor německého protivládního hnutí v Československu, vedoucí funkce v hitlerovské straně

Tyto informace jsou převzaty z knihy Tajna sluzba bez masky – Nicht länger Geheim napsal PhDr. Albrecht Charisius and Dr. JuliusMader, Dr.Sc. Maderovy knihy o špionážních službách jsou špičkové. Pro bližší informace o vysoké úrovni Maderových knih se můžeme dočíst například z toho co o něm píše Paul Maddrell z Katedry mezinárodní politiky, University of Wales, v publikaci Cold War History, Vol. 5, No. 2, May 2005.

 

Hitlerovi nejvěrnější ve vedení německé tajné služby BND, což je poválečná organizace

DOSUD NEPŘELOŽENO DO ČEŠTINY

 • The first chief of BND (1956-68) was Reinhard Gehlen, a Hitler’s general.
 • BND’s second chief, Gerhard Wessel, Hitler’s officer, was at one time working for Gehlen.
 • German Embassies are centers of German spy activities. Even in the 1970’s there were still tens of known Nazi diplomats with fascist spy past, who continued with their spy activities for West Germany. Here are ten of them, all previous Hitler’s spies:

o       Dr. Eckart Briest. In WW2 worked for the fascist spy services of the Foreign Ministry (Department of State), was a spy in Finland, China, and USA. In West Germany worked as an ambassador in New Zealand, Ireland, Paraguay, and Uruguay. (My note: Latin American countries were the main hiding places for German Nazis. How instrumental was post-war Germany in helping them into and in these safe heavens is unknown, but because of their close ties to the US spy service, which was helping with the Nazi exodus to South America, one can see the importance of an ex-Nazi spy to have an ambassador post in this part of the world.)

o       Günter Diehl. Fascist spy, a specialist in psychological war, worked against France and Belgum; in Western Germany was an ambassador in India.

o       Georg Ferdinand Duckwitz, chief of Hitler’s spy network in Scandinavia. In West Germany diplomat in Denmark, Finland, and India.

o       Prof. Dr. Wilhem Grewe, high post in Himler’s offices. In West Germany ambassador for Japan, USA, and NATO.

o       Hans-Heinrich Heerwarth von Bittenfeld, Hitler Germany’s diplomat and spy in Moscow; in West Germany ambassador to Italy and Great Britain.

o       Franz Krapf, SS officer, worked as a Hitler’s spy in Japan. In West Germany ambassador at NATO in Brussels (prior to that in France, USA, and Japan).

o       Karl Kuno Overbeck, Hitler’s spy in Hungary and Finland. In West Germany ambassador in France, Sweden, Finland, South Africa, and Ireland.

o       Dr. Hans Schirmer. SS officer, expert on spying and psychological war. In West Germany ambassador in Australia and Austria.

o       Dr. Gustav-Adolf Sonnenhol, SS officer, worked in Himler’s Foreign Ministry; worked against France and Switzerland. In West Germany ambassador to France, South Africa, and Turkey.

o       JUDr. Luitpold Werz, spy in Spain, Australia, South America, and Mozambique. In West Germany Ambassador to Argentina and Spain.

 • Many German organizations have strong ties to BND. One of them is the Goethe Institute, which probably has some 160 foreign branches. BND placed Nazi spies there too. Here are couple of names:

o       K. H. Abshagen, Nazi spy, worked against the British in Bulgaria and Turkey. Advisor to the institute’s central office and chief of the London branch.

o       Richard Wolf, Hitler’s anti-British spy in Yugoslavia, director of the institute

 • BND has proven contacts with foundations (nonprofit organizations), e.g. the Foundation of Konrad Adenauer:

o       Kai-Uwe von Hassel, Nazi spy instructor; in West Germany a leading member of the foundation

o       Frans Thedieck; organized pro German movement in Austria and Belgium. In West Germany a chief of the foundation

 

3 hlavní videa – shrnutí všeho

Č.4. Protektorát ČR, shrnutí, 4 minuty. Natočeno v roce 2017. Zkrácená verze videa, kde stratég vysvětluje např. proč jsme kolonií. https://youtu.be/MHd-udbPZIo

Č.5. Shrnutí nápravy státu, 16 minut. Natočeno v roce 2017. 2x vyšší platy a důchody – ukončení protektorátu ČR – stop imigrantům https://youtu.be/SvQFKJI5sPs

Č.2. Revoluce, návod, 29 minut. Shrnutí. Natočeno v roce 2017. Návod na revoluci, plně legální, sametovou, ale tentokrát ne s agenty, ale vlastenci, plus konec exekucím, protože jsou nelegitimní https://youtu.be/xr8Yi16kqMI

 

Videa

Právník a politolog JUDr. Bc. Norbert Naxera potvrzuje nelegitimitu ČR, neplatnost členství v EU, atd.

Č.11. Nelegitimita a neplatnost: 1. rozdělení Československa, 2. členství v EU a NATO, 3. restitucí, privatizací a exekucí. r. 2016. ČR není demokracie, ale spíše zločinecký stát. https://youtu.be/iv4dY7vcguQ

Č.12. Rozhovor s právníkem o nelegitimitě neoprotektorátu ČR, 2014. 25 let vlastizrad. Rozhovor s právníkem o nelegitimitě ČR, o nelegitimitě členství v EU a NATO, o nelegitimitě exekucí… https://youtu.be/4xW2Ey7n4bs

 

Video o islámské revoluci v EU a ČR v roce 2029

Natočeno v r. 2009, Neuvěřitelně přesně předpovídá islámskou budoucnost EU a ČR pokud ji nestopneme teď. Evropa 2029 https://www.youtube.com/watch?v=Kw9ME-ThvVY

 

Německá policie může překročit naše hranice a postřílet naše demonstranty

Natočeno v r. 2016. Sobotko – Bělobrádko – Babišovská koalice se pojistila. Německá policie může u nás zasahovat a střílet do demonstrantů na celém území neoprotektorátu ČR. Jako v prvním protektorátu za Hitlera. Přitom jsou Němci ve školách učeni k nenávisti k našemu národu. Učí je, že jejich odsun po válce do Německa byl pochodem smrti, podobně jako pochod Židů do koncentráků, takže postřílení Čechů by jim asi nedělalo problém. https://www.youtube.com/watch?v=eyQK8GcNhDQ

 

EU = Hitlerův projekt

https://www.cuttingthroughthematrix.com/articles/Intelligence_Report_EW-Pa_128.html

Google překlad, povetsinou neopravený, jednoho z dokumentu, ktery to dokazuje:

Americký vojenský zpravodaj hlásí EW-Pa 128

Příloha č. 1 k odeslání č. 19 489 ze dne 27. listopadu 1944 od
velvyslanectví v Londýně v Anglii.

T A J N E
SUPREME HEADQUARTERS
ALLIED EXPEDITIONARY FORCE
Kancelář náčelníka generálního štábu, G-2
7. listopadu 1944
ZPRÁVA O INTELLIGENCE Č. EW-Pa 128

PŘEDMĚT: Plány německých průmyslniku, aby se po německé porážce zapojily do podzemních činností; tok kapitálu do neutrálních zemí.

ZDROJ: Doporučil agent francouzského úřadu Deuxieme
velitelem Zindelem. Tento agent je považován za
spolehlivý a pracoval pro francouzštinu na němčině
problémy od roku 1916. Byl v těsném kontaktu
Němci, zejména průmyslníci, během
povolání Francie a navštívil Německo
až v srpnu 1944.

1. Setkání hlavních německých průmyslníků se
zájmy ve Francii se konaly 10. srpna 1944 v hotelu
Rotes Haus ve Štrasburku ve Francii a ucastnil se jich informátor
uvedeny výše jako zdroj. Mezi přítomnými
byli následující:
Dr. Scheid, který předsedal, držel hodnost S.S.
Obergruppenfuhrer
a ředitel Heche
(Hermandorff & Schonburg)
Dr. Kaspar, zastupující Krupp
Dr. Tolle, zastupující Rochlinga
Dr. Sinderen, zastupující Messerschmitt
Drs. Kopp, Vier a Beerwanger, zastupující
Rheinmetall
Kapitán Haberkorn a doktor Ruhe, zastupující Bussing
Drs. Ellenmayer a Kardos, zastupující
Volkswagenwerk
Inženýři Drose, Yanchew a Koppshem, zastupující
různé továrny v Posenu v Polsku (Drose, Yanchew
a Co., Brown-Boveri, Herkuleswerke, Buschwerke,
a Stadtwerke)
Kapitán Dornbuach, vedoucí průmyslové inspekce
Sekce v Posen
Dr. Meyer, úředník německého námořního ministerstva v
Paříž
Dr. Strossner z ministerstva výzbroje v Paříži.

2. Dr. Scheid uvedl, že všechny průmyslové materiály ve Francii
měl být okamžitě evakuován do Německa. Bitva u
Francie byla ztracena pro Německo a nyní obhajobu
Siegried Line byl hlavní problém. Od této chvíle také
Německý průmysl si musí uvědomit, že válku nelze vyhrát
a že musí podniknout kroky v přípravě na poválečnou komercni
kampaň. Každý průmyslník musí kontaktovat a
aliance se zahraničními firmami, ale to musí být provedeno individuálně
a bez přitahování podezření. Navíc, země
by musel být kladen na finanční úrovni pro půjčky značné
částky ze zahraničí po válce. Jako příklady
druhu penetrace, která byla nejužitečnějším
minulost, Dr. Scheid citoval skutečnost, že patenty pro nerez
ocel patřila Chemical Foundation, Inc., New York,
a společnost Krupp v Německu společně a že USA
Steel Corporation, Carnegie Illinois, American Steel a Wire,
a národní Tube, atd. byly tedy povinny
pracovat s obavami společnosti Krupp. On také citoval Zeiss
Společnost, společnost Leisa a Hamburg-Američan
Jako firmy, které byly obzvláště účinné při ochraně
Německé zájmy v zahraničí a dali své adresy v New Yorku
průmyslu na tomto setkání.

3. Po tomto setkání se konalo předsednictvo menší
Dr. Bosse z německého ministerstva zbrojení a
za účasti pouze představitelů Hecho, Krupp a
Zachycení. Na tomto druhém zasedání bylo uvedeno, že nacisté
Strana informovala průmyslníky, že válka byla prakticky
ale že bude pokračovat až do záruky
mohla být získána jednota Německa. Německých průmyslníků
musí, jak bylo řečeno, díky jejich vývozům zvyšovat sílu
z Německa. Musí se také připravovat na financování
nacistické straně, která by byla nucena jít pod zemí jako
Maquis (v Gebirgaverteidigungastellen
gehen). Od teď vláda bude přidělovat velké částky průmyslovým podnikům tak
aby každý by mohl založit bezpečne poválečne nadace v zahraničí. Stávající finanční rezervy v zahraničí
musí být straně k dispozici tak, aby a
po porážce může vzniknout silná německá říše. to je
také okamžitě požadoval, aby velké továrny v Německu
vytvořit malé technické úřady nebo výzkumné úřady, které
by byly naprosto nezávislé a neměly žádné známé spojení
s továrnou. Tyto pobočky obdrží plány a
výkresy nových zbraní, stejně jako dokumenty, které oni
musí pokračovat ve svém výzkumu a to nemusí být
může upadnout do rukou nepřítele. Tyto kanceláře jsou
které mají být zřízeny ve velkých městech, kde mohou být úspěšné
skryté i v malých vesnicích poblíž zdrojů
vodní elektrárnu, kde mohou předstírat, že studují
rozvoj vodních zdrojů. Existence těchto je
být známý jen velmi málo lidí v každém odvětví a
náčelníci nacistické strany. Každá kancelář bude mít kontaktní osobu
se stranou. Jakmile se strana stane dostatečně silnou
obnovit svou kontrolu nad Německem
zaplaceno za jejich úsilí a spolupráci formou koncesí a
objednávek.

4. Zdá se, že tyto schůzky naznačují zákaz
proti vývozu kapitálu, který byl důsledně prosazován
dosud byla úplně stažena a nahrazena a
nová nacistická politika, kterou průmysloví s vládou
pomoc vyveze co největší část svého kapitálu.
Dříve export kapitálu německými průmyslníky do
neutrální země musely být spíše skryto
a prostřednictvím zvláštního vlivu. Nyní nacisty
strana stojí za průmyslem a naléhá na ně, aby zachránili
sami, získáním finančních prostředků mimo Německo a zároveň
čas na posílení plánů strany na poválečnou operaci.
Tato svoboda udělená průmyslovým výrobcům dále zpevňuje
vztahy se stranou tím, že jim dává opatření
ochrana.

5. Němečtí průmyslníci kupují nejen zemědělské 
nemovitosti v Německu, ale musi vyvazet kapital do zahraničí,
zejména do neutrálních zemích. Dvě hlavní banky
které tento vývoz kapitálu provozuje, jsou Basler Handelsbank
a Schweizerische Kreditanstalt z Curychu. Taky
existuje mnoho agentur ve Švýcarsku, které za
5% provize koupit nemovitost ve Švýcarsku pomocí a
Švýcarský plášť.

6. Po porážce Německa uznává nacistická strana
že někteří z jeho nejznámějších vůdců budou odsouzeni jako
válečných zločinců. Ve spolupráci s průmyslem
usiluje o to, aby jeho méně nápadná, ale nejdůležitější
členové v pozicích s různými německými továrnami jako
technických odborníků nebo členů výzkumu a projektování
kanceláře.

Pro A.C. S., G-2.
WALTER K. SCHWINN
G-2, Ekonomická sekce
Připravil
MELVIN M. FAGEN
Rozdělení:
Stejně jako EW-Pa 1,
Politický poradce USA, SHAEF
Britský politický poradce SHAEF

 

Poznamka:

 • Říše by pokračovala po ztrátě války. Méně známí členové nacistické strany budou řídit zemi – hlavní budou souzeni jako váleční zločinci.
 • Ten, kdo řídí tajné služby země, ovládá zemi. Je to jedno z pravidel politiky, které si veřejnost neuvědomuje.
 • Německo ztratilo válku v roce 1945 a v roce 1956 založilo svou tajnou službu BND, která byla od počátku vedena Hitlerovymi nejspolehlivějšími nacistickými špióny, ovsem nyní jiz ne nacisty, ale 100% demokraty. Jak se nekdo přes noc změní z nejspolehlivějšího přívržence genocidy Židů a Romu na někoho, kdo opravdu miluje Romy a Židy, se vymyka normálnímu procesu myšlení.
 • V roce 1989, po pádu komunismu, BND ukázala svou skutečnou tvář, když vedla kolonizaci východní Evropy, čímž byl vytvoren Reich 4 prostřednictvím zastupcu (kolaborantu a vlastizradcu) jako odrazový můstek pro pomalému vládnutí světa – opět prostřednictvím zástupců.

 

Upozornění: Vše je prezentováno tak, jak to vidí autor, konspirační teoretik, což znamená nesprávně, včetně politicky, a liší se od toho jak to vidí establishment, který to vidí správně, včetně politicky.

Edit