Home  –  FILM_FACTS  –  HISTORY_FACTS  –  CONTACT  –  filmová_fakta  –  historická_fakta

Předběžný nezkontrolovaný

prezentační námět filmu

– pouze abyste se seznámili o čem přibližně film bude. Anglická verze je novější a mnohem kompletnější.

Film „Reich 4“ (4th Reich EU)

Pouť skrz nevinnost, čas, lži, války a trest

začíná před 1. světovou válkou a končí po 4. – dle skutečného příběhu a jasnovideckých vizí budoucnosti.

Řekni pravdu a očekávej že budeš potrestán. Jestli nepřestaneš, zemřeš! Svět již absolutně nikdy nebude takový jak jsme ho znali.

 

Kapitoly

 • Proroctví
 • Velká válka
 • Holocaust
 • Léta nevinnosti
 • Sen starého muže
 • Útěk
 • Pomsta
 • 3. světová válka
 • Kolonizace
 • Islamizace
 • Vize revoluce
 • Vize 4. světové války
 • Vize počátku

 

Stručné shrnutí a vysvětlení

Když Německo utrpělo velké ztráty na východní frontě, Hitler si uvědomil, že válku prohraje a jeho 3. Reich (říše) končí, a proto s tajnými službami (Gestapem a SS) naplánoval budoucí Reich, 4. Reich, kde bude Německo kontrolovat velkou oblast světa nikoli vojensky, ale ekonomicky a prostřednictvím svých nových poválečných tajných služeb. Ty byly zřízeny v roce 1956 jako BND a byly od počátku vedeny Hitlerovy nejvěrnějšími ex-nacistickými špióny – se skrytou agendou založit novou, 4. Reich, která je nyní již plně dokončena, ačkoli média o tom mlčí. Existují zavádějící nebo nepravdivá literární díla, která tvrdí, že 4. Reich jsou Spojené státy, nebo že Německo vytvoří 4. říši v budoucnu, ale skutečnost je jiná.

Existuje rodina, jejíž členové mají po generace silné jasnovidné schopnosti a jeden z členů má velmi živé jasnovidné vize budoucnosti. V minulosti byl schopen přesně předpovědět řadu světových událostí. Tajné služby jedné země a určitá mocná organizace se ho snažily získat, on ale odmítl spolupracovat. Ačkoli mainstreamová média ví o některých jeho předpovědích, mlčí o tom.

Dnes, když stojíme na křižovatce světových dějin, tyto vize mohou být nesmírně důležitým průvodcem pro celé lidstvo, protože pro normální člověka je extrémně těžké vidět pravdu, protože prakticky všechny důležité věci jsou pokryty vrstvami nepravdivých informací a lží.

Následuje prezentace námětu filmu, který odhaluje skrytou pravdu o turbulentní minulosti, o skrytých silách za turbulentní přítomností a ukazuje jasnovidné vize a konečné vyvrcholení ještě více bouřlivé budoucnosti. Jedná se o pravdivý příběh, který následuje jasnovidnou vizí budoucnosti.

 

Filmové scény – předběžné

 1. VĚŠTBA. Co se prihodi tohoto dne je neco na co Vera nikdy nezapomene. Je začátek 20. století. Školačka Věra se probouzí v létě na louce na okraji lesa. Stmívající se obloha má podivné bloky červených mraků. Je slyšet vítr, stmívá se. Věra vidí v dálce něco, co se hlasitě pohybuje a má dvě zářící oči. Je to ďábel! V Polsku, kam se její rodina přesídlila z Čech. Ve skutečnosti je to auto, které nikdy předtím neviděla. Utíká od ďábla. Doma babička mluví ze spánku za zvuku začínající bouře a Věry máma to zapisuje. Věra to nesmi nikomu prozradit. Místnost je osvícená svíčkou a blesky bouře.
 2. VELKÁ VÁLKA. Před 1. světovou válkou bylo Německo, po Velké Británii a Francii, 3. největší koloniální mocností s řadou kolonií v Africe. S černošským obyvatelstvem zacházelo podobným způsobem, jak později zacházelo s Židy během Hitlerovy vlády. Masakrovalo je. V Namibii vyvraždí celý kmen, včetně žen a dětí, celkem asi 100.000 lidí. To byla první světová genocida a taková malá generálka pro nacistickou genocidu. Německo však chtělo evropské kolonie. Chtělo kolonizovat co nejvíce Evropy. První světová válka nenastala, protože arcivévoda František Ferdinand byl zastřelen srbským teroristou, ale proto, že Německo to plánovalo. Německo tajně naplánovalo tyto události, které měly pomoci kolonizovat sousední státy, v tajném „Zářijovém programu“ z roku 1914. O několik let později bylo Německo hlavní silou za bolševickou revoluci v Rusku a v roce 1918 s ním vyjednalo, že Rusko přestane bojovat a dá Německu rozsáhlé území pod svou kontrolou – až po Ukrajinu, která se má stát nezávislým státem, který bude Německo kolonizovat. Nakonec Německo válku pohrálo, ale brzy se na scéně objevil nový německý vizionář se stejnými imperialistickými touhami – Adolf Hitler.
 3. HOLOCAUST. Češi jsou vyhoštěni ze Sudetenlandu; mají minimální čas na odchod, nebo spíše útěk. Polsko zabírá kus Československa, stejně jako Maďarsko. V Hitlerově 3. říši se odehrává Křišťálová noc – je to pogrom na Židy. Anna, dcera Věry, rebelka a studentka gymnázia, diskutuje s přáteli nový, spravedlivější světový řád – německá armáda v té době obsazuje Čechy a Moravu. Slovensko se svou klerofašistickou vládou se odtrhuje od Československa. Z toho, co zbylo, se stává německý protektorát Böhmen und Märhen (Čechy a Morava). Česká automobilka Tatra vyrábí progresivní aerodynamické automobily, které Hitler obdivuje, němečtí důstojníci a letci v nich milují rychlou jízdu na Autobahnu a Ferdinand Porsche krade její patenty a užívá je při kopírování malého modelu Tatry při návrhu originálního Volkswagenu. Nacisté se postarali, že soud Tatry proti Porsche je zastaven. Je vytvořena Německo – japonská osa.
 4. Německá okupace Evropy. Židé jsou masakrováni. Romové jsou masakrováni. Děti, které se narodily totálně nasazené (otrocké) pracovní síle, jsou ponechány v novorozeneckých odděleních velkých německých firem, jako je Volkswagen, aby za živa hnily a byly požrány hmyzem. Firma Bayer, objevitel aspirinu, hlavní zakladatel a spoluvlastník konglomerátu IG Farben, využívá 20 000 otroků ve svých továrnách a zachází s nimi jako se zvířaty; ostatní německé firmy dělají totéž. IG Farben vyvíjí plyn Zyklon B pro plynové komory. Spolupracuje s doktorem Mengelem a provozuje koncentrační tábor Osvětim. Mezitím v USA Monsanto vyrábí rakovinu a jiné nemoci způsobující PCB.
 5. Slava, synovec Věry, je v partyzánském hnutí. Zajmou německého generála a ten o sobě prozradí všechno ruskému špionovi, kterého s ním uvězní, a který mluví perfektně německy a později převezme jeho identitu a infiltruje Němce. Je to v oblasti Rovno tehdejšího Polska. Němci mají velký strach a jsou stále ve střehu. Slava je ve skupině partyzánů připravené k akci a tajně pozoruje Annu jak prochází kolem.
 6. „Konečné řešení židovské otázky“ je diskutováno na nejvyšší úrovni nacistické „Wannseeské konference“ v Berlíně v lednu 1942. Všichni Židé budou, jakožto podřadná rasa, vyhlazeni. Později, po těžkých ztrátách na východní frontě, si Hitler v roce 1943 uvědomuje, že Německo válku prohraje a začne plánovat příští, 4. říši, později nazývanou EU, kde bude Německo ovládat a kontrolovat vše prostřednictvím ne vojenské, ale ekonomické síly a samozřejmě prostřednictvím svých tajných služeb. Německo má předtím hromadit ohromné bohatství a ukrývat ho v zahraničí, především ve Švýcarsku. Toto tajné skryté bohatství bude použito k obnově Německa.
 7. Nacisté si uvědomují, že po válce musí spolupracovat se svým současným nepřítelem, nabídnout mu co možná nejvíce pomoci a současně se musí snažit urvat pro sebe kolik jenom budu moci výhod. Uvědomují si také, že Židé se budou chtít pomstít, ale současně vidí, že západní mocenské elity, které bojují proti Německu, nemají rády Židy, nebo jsou jim lhostejní. To je zřejmé dokonce i z toho, jak bombardují Německé cíle. Zatímco přitom mohli dosti Židům pomoci se zachránit, vůbec tak nečinili. Masakr podřadné japonské rasy, který byl plánován po vítězství ve válce, nemůže být proveden.
 8. WW2 se blíží ke konci. Namísto toho, aby Němci svrhli jaderné bomby na Japonsko, jak plánovali, dělají to Američané. Slava a jeho kamarád navštěvuje rodinu Anny; jsou oblečení a mají vystupování jako nějací diplomaté. Židé plánují pomstu. Chtějí otrávit vodu ve všech německých městech; pak se od plánu odvrátí. Němci jsou vyhoštěni ze Sudet dle Postupimských dohod, podepsaných vítěznými mocnostmi. Německo se má stát zemědělským státem, ale nabízí své špióny západní mocnostem výměnou za to, že se může stát průmyslovou zemí.
 9. NEVINNÁ LÉTA. Rodina Anny se vrací do Československa. Stát Izrael je založen. Anna, se synem Georgey (pseudonym, skutečné jméno je jiné) v náručí, je zadržena na hranici s Německem, když utíkala z komunistického Československa. Slava, který je je ve skutečnosti tajným KGB agentem, zajišťuje pouze velmi krátké věznění.
 10. Sony vyrábí první tranzistorové rádio na světě v roce 1954, s vlastními tranzistory, které v té době téměř nikdo na světě neuměl vyrobit. Jedná se o fenomenální úspěch, neboť společnost začala v komoře zbombardovaného obchodního domu v Tokiu jako opravna rádií. Materiál skříňky není odolný proti vyšším teplotám, takže společnost Sony neuvádí rádio na trh, ale v roce 1955 uvádí vylepšenou verzi. Japonsko nemá ukradené bohatství, jako má Německo. To, čeho dosáhla společnost Sony, bylo díky velmi houževnatému úsilí. Ex nacisté přímo či nepřímo spojeni s IG Farbenem, či jeho zakládající společností Bayer, prodávají desítkám zemím lék Contergan, který způsobuje, že novorozencům chybí končetiny, čehož si jsou vědomi, ale skrývají to. Anna, po návratu z vězení, nesmí žít v Karlových Varech. Sláva pomůže.
 11. Prakticky všichni němečtí váleční zločinci jsou na svobodě a opět vedou německé firmy. Západoněmecká tajná služba BND je založena a je řízena hlavními Hitlerovými nacistickými špehy, tedy tou největší spodinou. Stejně tak je veden Sudetoněmecký Landsmanschaft. Obě organizace usilují o návrat Němců do Československa. Všichni tajně přijali Hitlerovu doktrínu o vytvoření 4. říše. Německo začíná současně umožňovat tureckým dělníkům, aby přišli do Německa. Němci tím dokazují, že nejsou rasisté. Jsou si dobře vědomi toho, že Židé věří ve Starý zákon, který říká oko za oko, zub za zub a že Izrael roste na síle. Jsou hodní k Židům – pomáhají těm, kteří se chtějí vrátit nebo usadit v Německu, a zároveň zcela diskriminují Romy, které vyhlazovali stejným způsobem. Německo a německé společnosti odmítají odškodnit prakticky všechny válečné oběti. Odškodnění není v Hitlerových plánech 4. říše.
 12. V roce 1958, léta po Sony, několik západoevropských společností vyrobilo svá první tranzistorová rádia, obyčejně ze zakoupených tranzistorů, ne vlastních. Ve stejném roce česká elektronická firma Tesla vyrábí a uvádí na trh první východoevropské tranzistorové rádio vyrobené z tranzistorů, které sama vyvinula. Sověti a Východní Němci se také snažili, ale výzkum v Čechách byl pokročilejší. Zajímavé je, že Němci na to potřebovali roky delší dobu než Japonci, přestože německý elektronický průmysl byl mnohem pokročilejší než Japonský a Němci měli ve Švýcarsku ohromné množství ukradeného bohatství – peněz, které volně užívali. Když se někdo zeptá Anina syna Georgeyho, čím chce být, když vyroste, odpoví „prezidentem“. Nechápe, proč by měl chtít být něčím jiným než tím nejlepším. Anna je povolána do osobního oddělení. Vedoucí jí říká, že při podání žádosti o zaměstnání nezmínila, že byla vězňena. Potom roztrhá vězeňský záznam a říká „ nic jste neviděla“. (Ve skutečnosti tajně pomohl Sláva.)
 13. VIZE STARÉHO MUŽE. Georgey nalezne schovaný klíč a prochází babiččinou truhlou s cennostmi. Nachází tam Proroctví kamenné ženy. Později ten den leží na louce. Usne a když se probouzí a otevírá oči, vidí oblohu s podivnými mraky v červených blokových útvarech. Myslí si, že to může být jaderná válka. Pak se v noci probudí z noční můry jaderné války.
 14. Georgey pomáhá spolužákovi proti nespravedlivému útoku silnějšího spolužáka. Matka informuje Georgeyho, že Kennedy byl zabit. Doma panuje smutek. Georgey najde proroctví „Sen starého muže“, je stejný jako jeho sen. Georgey poslouchá Svobodnou Evropu (SE), stanici CIA, a představuje si, že New York je nejčistším městem na světě s budovami z bílého mramoru.
 15. Učitel vyzývá studenta se židovským jménem, aby se postavil a pak se ho ptá, jaké je národnosti. Někteří kluci se chichotají, když říká české. Pak učitel řekne dalšímu studentovi, aby si oholil pejzy – že vypadá jako polský Žid. Georgey (George) pomáhá dlouhovlasému antikomunistovi uprchnout od policie. Jednou jede vstoje v autobusu a vidí zakrvácené tělo muže, který byl zasažen v autonehodě. Téměř omdlí. Muž se postaví, je celý od krve a najednou je vedle Georgea a šeptá mu do ucha: „Poznáš, kdo je ten pravdivý! Rozpoznáš správnou cestu! Nesmíš to nikomu prozradit dokud nepřijde pravý čas!“ George se ptá: „Kdy, prosím, řekněte mi, kdy!“ Obraz je rozostřený a začíná se zaostřovat. Kolem Georgea jsou lidé. George se ptá: „Kde je ten muž, kam zmizel?“ Žena se ptá: „Jaký muž?“ George: „Jeden z nehody, byl tady.“ Žena: „Je mrtvý; nebyl tady; sanitka ho odvezla.“ Ty jsi omdlel.“ George křičí: „Musím vidět toho muže!“ Žena: „Uklidni se, měl jsi šok!“ Československo je vysoce industrializovanou zemí; má 1400 průmyslových odvětví. Japonsko je druhé s asi 800. Ruská okupace Československa. Monsanto se stává známé jako výrobce toxického Agentu orange a spolupracuje s oblíbenou Hitlerovou společností Bayer.
 16. ÚTĚK. George emigruje do Ameriky. Metro je špinavé, ošklivé. Nemůže uvěřit, jak je New York špinavý. Nikdy předtím neviděl lidi bez domova. Nikdy nezapomíná na bezdomovce, který leží na chodníku, v kaluži moči a lidi, dokonce i policisté, jen prochází vedle něj; nechápe, proč nikdo nepomůže. Dlouho si myslí, že je to jen noční můra, ze které se probudí. Tohle není to, co vysílala SE (Svobodná Evropa) a vysílala pravdu, zatímco komunisté lhali o Americe, ale ani oni nikdy neukázali americké ulice tak, jak je vidí. Obdivuje výrobky společnosti Sony, které mají vynikající kvalitu pro poslech krátkých vln, na kterých v Československu SE poslouchal.
 17. George pokračuje ve VŠ studiích. Spolubydlící na koleji mu říká, že CIA zabila Kennedyho. Nevěří tomu. USA jsou demokracie. George žije s japonskou přítelkyní – studentkou Mari. Pracuje jako servírka v Little Tokio v Los Angeles, kde nikoli policie, ale japonská mafie (Yakuza) chrání živnosti. Mari tam potkává největšího japonsko-amerického gangstera a začíná pro něj pracovat jako sekretářka. Některým gangsterům, s kterými se Mari setkává, chybí jeden prst; jiní, kteří nejen že se opili proto nesplnili šéfův příkaz, ale zradili ho mnohem více, spáchali kvůli tomu hara-kiri. Jednomu gangsterovi chyběla ruka. Místo, aby si usekl prst, chtěl šéfovi dokázat svou věrnost, a tak si usekl celou ruku.
 18. Georgeův syn, který se právě učí mluvit, se probouzí uprostřed noci a vykřikuje „mami nehoda“. Máma byla skutečně zraněna při nehodě té noci na výletě na Machu Pichu v Peru. Sony se stává jednou z nejcennějších světových značek. Yashima, japonský umělec – Mariin učitel, představuje Georgea Akio Moritovi, CEO společnosti Sony. George mu vypráví o svých názorech ohledně Sony, marketingu jejich výrobků v USA, atd. Moritovi se to líbí a požádá Georgea, aby mu o tom napsal podrobnou zprávu.
 19. Soud s DeLorienem ohledně financování drog je zrušen po tom, co jeho advokáti dokáží, že FBI agent je maximální podvodník. George pracuje pro universitu Caltech; je propuštěn po tom, co napíše zprávu, v které odhaluje spiknutí osvětlovacího průmyslu. Jiní vědci tam nenávidí jednoho z největších výrobců žárovek, který vehementně napadl jejich výzkum stejně jako Georgeovu zprávu, a to se zfalšovanými údaji. George začíná navrhovat změny v americké společnosti, jako zdanění dle škodlivosti, dotace dle prospěšnosti, propaguje psaní angličtiny foneticky, poukazuje na to, že stovky miliard jsou plýtvané zbytečně kvůli spiknutí osvětlovacího průmyslu, atd. Někdo se vloupává do jeho bytu a odcizuje důležité věci. Policie odmítá dokonce i odebrat otisky prstů.
 20. POMSTA. Společnost Monsanto vyrábí toxický pesticid Roundup. USA oznamují, že vyvíjí Stealth bombardér, který bude pro radar neviditelný. 21 jich je vyrobeno za cenu 1 miliardy za kus. 2 roky před tím, než začnou být uvedeny do provozu, česká společnost Tesla tajně vyvinula unikátní pasivní radar Ramona, po níž následovala Tamara, které je mohly sledovat až z dálky stovek kilometrů. Morita chce, aby Japonsko bylo nezávislé na USA, zacílilo se na východní Evropu a rychle změnilo Československo a Maďarsko na vysoce prosperující země, aniž by si byl vědom, že Německo má za cíl, dle Hitlerova plánu na 4. říši, z těchto zemí vybudovat své kolonie. Moritův plán, napsaný společně s jedním významným japonským senátorem, je tajně přeložen do angličtiny a je prezentován a tvrdě napaden v kongresu USA, takže Morita, se od něj odvrací.
 21. Georgeův syn, ve 4. třídě, je vybrán aby přednesl projev při oslavách absolvování 1. stupně školy. Mluví o mezinárodních záležitostech a vypráví jak zlepší svět, když bude prezidentem. Anna, matka Georgea, navštěvuje Georgea z Československa. George má sen, v kterém běloši bojují v nové válce, kterou prohrají a jsou odváženi do pracovních táborů muži s tmavou pletí. Georgeova matka stojí vedle něj a dívá se na něj intenzivně. On se probudí a má potíže se pohnout kvůli děsivé intenzitě snu. Nakonec říká: „Byli v táborech.“ Matka odpoví: „Já vím.“
 22. 3. světová válka začíná pádem komunismu a pokračuje první válkou v Perském zálivu. Stává se bojem o přírodní zdroje a za kolonizaci východní Evropy (VE) Německem. Nejedná se o konvenční válku, ale válka to je. Vysocí komunisté přecházejí z politického do ekonomického sektoru. Tajné policejní soubory komunitních zrádců, udavačů a agentů jsou spáleny a tito lidé nebo jejich rodinní příslušníci se přemisťují do „demokratické“ politiky a dalších silných pozic. Lidé z těchto zrádných rodin jsou oslavováni v západních médiích jako skuteční demokratičtí vůdci. Volkswagen kupuje největší českou automobilku Škoda. Nabízí miliardy korun méně, než je nejvyšší nabídka, přesto soutěž vyhrává – v zemi, kterou Německo začíná korumpovat a kolonizovat podle Hitlerových plánů.
 23. Společnost Sony podniká kroky k získání malé části amerického televizního a filmového průmyslu. Ne proto, že ho chce ovládat, ale proto, že chce být silná v nabídce jeho produktů, jako jsou filmy a televizní pořady, což považuje za nezbytné, protože její vynikající video formát Beta prohrál bitvu s méně kvalitním VHS formátem firmy Matsushita. Sony kupuje společnost Columbia Pictures, ale Američané si dělají starosti, že Japonsko bude moci ovlivňovat americké veřejné mínění, zvláště když Sony je vedeno mužem, který projevil antiamerický postoj. George pokračuje v prosazování změn americké společnosti. Když je nezaměstnaný, je mu nabízena vysoká částka za založení požáru – ve velkém mafiánském pojišťovacím podvodu, protože jeho by nikdo nikdy nepodezíral. On to samozřejmě odmítá.
 24. Československo je rozděleno, stejně jako za doby Hitlera, na Českou republiku a Slovensko. Rozděl a panuj! Je tak činěno nelegálně, protiústavně, protože Ústava vyžaduje pro rozdělení referendum. Zrádná československá vláda to ignoruje. Zakladatelé společnosti Sony, Morita a Ibuka, kteří vedou společnost společně, jsou najednou zasaženi mrtvici, která je činí němými a oba skončí po zbytek života na invalidním vozíku. To silně hendikepuje Sony. Česká republika se nestává ničím více než německou kolonií neboli novým protektorátem Böhmen und Märhen.
 25. Guberovo a Petersovo vedení Columbia Pictures a jejich jiné akce způsobují Sony ztráty v miliardách dolarů. Ohga, výkonný ředitel společnosti Sony, je zodpovědný. Nejen, že nepáchá hara-kiri, ale ani neodstupuje ze své funkce. V Japonsku by takový člověk, v hanbě, rezignoval. Německo začíná kolonizovat východní Evropu (VE) dle Hitlerova plánu 4. říše. George pracuje pro univerzitu UCLA. Je vyhozen za to, že napíše zprávu, což byla jeho práce, kde popsal pravdu o spiknutí osvětlovacího průmyslu. Pokračuje ve své kritice americké společnosti a navrhuje změny. George je varován nezávisle dvěma lidmi, že rebelové mohou být zabiti za to, že pracují proti establishmentu. Jeden z těch lidí co ho varovali by spolupracovník, který naznačil, že pracoval pro hlavní státní tajnou službu, ale odmítl ji jmenovat. Vyprávěl o svém příteli, který filmoval něco, co neměl. Druhá osoba, která ho varovala, byla žena, kterou znal, která mluvila o svém ex příteli. George v minulosti dostával i jiná upozornění, ale nebral je jako varování, pouze jako vyprávění o něčem, co se stalo a nadále věřil tomu, že člověk musí dělat co je správné, pomáhat slabšímu a bojovat proti zlu. Tak byl vychován a tak se choval celý svůj život.
 26. George píše dopisy panu Idei, který je výkonným ředitelem společnosti Sony, jmenovaným Sony chairmanem Ohgou, proti přání Akia Mority, aby byl výkonným ředitelem technický odborník. Ohga se stává chairmanem navzdory skutečnosti, že nese zodpovědnost za ztrátu způsobenou koupí Columbia Pictures, která činí 3 miliardy dolarů. Než jmenuje Ideiho, navštěvuje Moritu, který je na invalidním vozíku a neschopný komunikovat, pravděpodobně dokonce vůbec chápat, co mu říká. Ohga tvrdí, že dostal od Mority požehnání pro jmenování Ideiho, který nemá dostatečně vysokou pozici ve firmě, znalosti a zkušenosti, aby byl schopen vést společnost Sony. Jedna z věcí, které Sony pod vedením Idei, Sony marketingovém „expertu“ udělá je, že změní logo Aiwa na Aiva. Po Georgeově upozornění Sony začala přidávat štítky Aiwa na přední stranu produktů s logem Aiva. Brzy poté Aiwa zkrachuje. O Ideiovi je známo, že čte mnoho knih o tom, jak správně vést Sony. Podaří se mu zničit vysokou prestiž značky. Získává přitom radu od mnoha prominentních Američanů, jak řídit společnost. Potom začíná tvrdit, že image značky Sony již není důležitá. Normální jedinec by to nazval dementním prohlášením. Zatímco Morita učil Američany, jak provozovat firmu, Idei se učil od Američanů jak provozovat Sony. Můžeme přemítat o tom, zda Ohga nebyl náhodou někým ovlivněn, aby účelově dal vedení Sony neschopnému člověku, aby se Sony přestalo snažit vstupovat do amerických médií a zábavného průmyslu.
 27. KOLONIZACE. Německá kolonizace VE pokračuje. Romové jsou plně diskriminováni. Německé firmy, které po pádu komunismu více méně zkolonizovaly východní Evropu, je odmítají zaměstnávat. Německo je nepřijímá, ani je nekompenzuje za Holocaust, a to navzdory obrovskému odlivu peněz z VE do Německa. Během komunismu všichni Romové pracovali a byli asimilováni do České populace. Nyní jsou nezaměstnaní, a český stát, který Německo ovládá prostřednictvím svého BND, jim vyplácí peníze, aby měli hodně dětí. Hitler by to nevymyslel lépe. George pracuje pro velkého znečišťovatele ovzduší v Kalifornii; management je blízko k tomu, aby byl vězněn za mimořádně závažné porušení zákonů ochrany životního prostředí. George píše zprávu o hrozné situaci ve firmě generálnímu řediteli mateřské společnosti. Spolupracovník mu říká, že je statečný. George nechápe proč. Prostě dělá, co je správné.
 28. Česká republika, nezákonný, nelegitimní stát, který byl vytvořen nelegálně, se stává členem NATO, aniž by měl mandát od svých občanů. Jedna z mnoha věcí, které se staly, bylo sledování Georgeova auta. Když George a jeho manželka zastavili a George chtěl řidiče sledujícího auta konfrontovat, auto prudce vyrazilo vpřed a bleskově odjelo. S Georgeovým synem se na koleji spřátelili dva studenti. Nakonec se ukázalo, že se jedná o agenty, kteří se od něj snaží získat negativní informace o Georgeovi, ale on žádné nemá. Dokonce se ho snaží zapojit do kriminální činnosti, drog, atd. George je fyzicky napaden mužem. Policie to odmítá šetřit. Vyhazují ho z práce, když říká pravdu. Se společností se soudí.
 29. V Georgeově žalobě proti znečišťovatelovi nakonec lže i soudce, ve snaze krýt kriminální činnost té společnosti. Advokát dává Georgeovi dokumenty k podpisu, že souhlasí s dohodou. Zahrnují však spoustu věcí, o kterých nikdy předtím nebyla řeč, např. že kdyby jeho manželka zveřejnila to, co on ví, George dostane extrémně vysokou pokutu. Jeho advokát a soudce oba lžou o tom, že George se vším souhlasil a soudce vyhlašuje dohodu stejně platnou jako kdyby byla podepsaná a to navzdory skutečnosti, že ji George nikdy nepodepsal. Soudce pak hrozí Georgeovi pokutou stovek tisíc dolarů, pokud někdy zveřejní, co ví. Tato nadnárodní společnost se brzy rozpadá, přejmenuje a část je jí prodaná.
 30. Americká společnost měla v minulosti a bude mít v budoucnu vztahy s Bayerem, jehož dceřiná společnost je zodpovědná za tragédii v Kongu, má na svědomí asi milion mrtvých, když rozdmýchává občanskou válku za ovládnutí těžby Coltanu, což je velmi drahá surovina a tato německá společnost využívá dokonce i 7 leté děti v těžbě této toxické látky, což navíc zapříčiňuje, že mají velmi krátký život, a platí jim jenom 1 dolar denně. Takže německá genocidní tendence nepřestává a kolonizace se rozšiřuje nejen na VE, ale také do Afriky, protože taková věc je typická pro práci tajných služeb kolonizátorů. Na Georgea je činěn tlak, aby podepsal dohodu a přijal nabízené peníze.
 31. Jsou snahy ho dostat do finančních problémů, dokonce i s pomocí rozvodu. Jedna z věcí, které se stanou je, že se s manželkou, lékařkou, seznámí muž, který je údajně jasnovidný a praktikuje indiánskou léčbu na dálku a dojde to až tak daleko, že manželka jiného doktora přestává s chemoterapií, když uvěří, že ji léčba čáry toho muže. Brzy nato zemře. Útok na Georgea a jeho manželku pokračuje, ona to nezvládá, je 100% přesvědčená, že za tím je společnost, pro kterou George pracoval a pod vlivem jasnovidce-léčitele a rozvodového advokáta vznáší proti Georgeovi křivé obvinění. Není to poprvé co se mu něco takového stalo, ale nakonec se vše vyřeší – vyjasní. Společnost Monsanto v tomto období vyvíjí a uvádí na trh toxický syntetický růstový hormon.
 32. George pracuje pro Enron; je propuštěn poté, co prozradí pravdu společnosti, která se chystá Enron koupit, což by zabránilo uvěznění jeho podvodnického vedení. George je z těchto prací propouštěn tak snadně, protože pracuje jako konsultant, za což dostává mnohem více peněz než zaměstnanci, ale jako konsutant nemá žádné pracovní jistoty, ale takových prací, s Georgeovými zkušenostmi, je k sehnání hodně. Dohoda o koupi společnosti Enron se hroutí a jeho vrcholový management je uvězněn za podvody. Alespoň to je co uvádí média. George znal v minulosti mladou ženu, jejíž příbuzný byl uvězněn za to, že spolupracoval s čínskými špiony. Ve skutečnosti byl okamžitě propuštěn a změnili mu totožnost, což znamená, že jestli jde někdo do vězení, neznamená to, že tam skutečně jde.
 33. George pracuje pro plynovou elektrárnu, na dokončení jejíž stavby pracují Němci, v Kalifornii v hlavní zemětřesné zóně. Je propuštěn z práce poté co zveřejnil pravdu, že jsou ignorovány seizmické požadavky. (Pracuje vzdy jako konsultant, coz je lepe placene, a lide s jeho zkusenostmi jsou vyhledavani.) Němci předtím používali různé nepravdivé záminky, jak ho dostat z projektu. George píše dopisy Stringerovi, novému CEO společnosti Sony, částečně slepému muži, který poté, co byl jmenován do funkce, čte knihy o tom, jak správně řídit korporaci.
 34. Česká republika prodává své funkční armádní tryskové letouny za pakatel a nakupuje západní, i když pro svou obranu žádné nepotřebuje. Smlouva je 30 miliard korun a asi 10% z toho je použito na úplatky českým politikům. Kromě úplatků jim bylo slíbeno, že pokud budou hlasovat pro smlouvu, budou znovu zvoleni. Všichni, kteří pro ni hlasují, jsou později znovu zvoleni, přirozeně s pomocí Němci ovládaných „českých“ médií. Tryskáče jsou švédské Gripeny. Upláceli britští agenti. Povolení užívat GMO (geneticky modifikované organismy) v potravinách je v tomto zkorumpovaném státě jednomyslně schváleno ve sněmovně na doporučení parlamentního výboru, a to bez jakýchkoli diskusí zákonodárců. Monsanto je největším světovým producentem GMO. Dalším velkým je Hitlerova oblíbená společnost Bayer. Je vyvíjeno extrémní úsilí, aby v televizních pořadech TV Novy, největší české televizní společnosti, byly propagovány věci jako anální sex, drogová kultura, spodina, sprostá řeč, atd., zejména mladým lidem. Bývalý americký velvyslanec je spojen na TV Nova, která má americké financování.
 35. George jede na dovolenou do České republiky. Zjistí, že všechno dobré je zničeno. Kritizuje Němce za kolonizaci země. Vlastní média, politiky; lžou lidu, že budují demokracii, ale že to je pomalý proces. Zrádci, jejichž majetky byly po 2. světové válce zabaveny za spolupráci s nacisty, jsou na vrcholných vládních pozicích a chtějí, aby se sudetští Němci vrátili zpět. Tito zrádci zařizují, aby jim byly navráceny majetky, které byly po skončení druhé světové války zabaveny jejich rodinám. George napíše a zveřejňí knihu 2020, kde odhaluje jasnovidné představy o budoucnosti a uvádí, že Orwell se mýlí jen v roce, který nebyl rok 1986, ale bude to rok 2020. Katarský princ je propuštěn z českého vězení před zahájením soudního procesu za sex s dětmi – českými dívkami. Němci se postarali o jeho nezákonné propuštění. Je to přirozeně práce německého BND a můžeme pouze předpokládat, že se jednalo o velké úplatky a že Německo si na tom pěkně vydělalo a co je zajímavé, je, že represivní islámský Katarský režim použil své německé kamarády na tuto nelegální protičeskou akci. Ne jen, že jsou Němci zodpověděni za zničení, pomocí loutkového režimu, vysoké české kultury, propagaci drogové kultury a prostituce, ale po tom, co to provedou, prezentují v německé televizi jak hrozná je Česká republika a český národ.
 36. George napsal dopis p. Hirai, jenž má humanitární vzdělání, a se stal výkonným ředitelem společnosti Sony poté, co jej Stringer jmenoval do této funkce – protože oba se shodovali na propagaci spojení Sony elektroniky a Sony filmových ateliérů, což byl hlavní důvod proč maximálně poklesla image společnosti a rapidně se jí snížily zisky. Hirai se předvádí jako showman, který sám osobně vede celou prezentaci Sony na veletrhu Consumer Electronics Show v Las Vegas, kde měly Samsung a Panasonic, hlavní konkurenti společnosti Sony, vynikající prezentaci, na rozdíl od Hiraiho, který předvedl aroganci, nedokonalou angličtinu a celkově chabou image Sony jako značky. Němci chtějí zpět Sudety. Nikdo již v ČR nehovoří o stovkách tisíců Čechů, které Němci zabili. Jediné, co slyšíme, je, že Češi zabili desítky tisíc Němců, což je úplná lež, a internet je jí plný. Nemůže to být nic jiného, než jeden z projektů BND.
 37. George se probudí a něco ho táhne k počítači, aby googloval svého bratrance Petra, což ho nikdy předtím nenapadlo. Petr žije v Německu, kde po léta vede vývojový tým. George téměř okamžitě naráží na nový německý článek o Petrovi, telefonuje jeho manželce a dozvídá se, že Petr den předtím zmizel. George nato, s pomocí známého jasnovidce, informuje policii, že Petr zahynul ve sněhové lavině a kde se to stalo. Tam naleznou Petrovo mrtvé tělo. Přestože je mrtvý, nepřestává posílat Georgeovi vzkazy, aby udělal něco velmi důležitého.
 38. Jistý muž veřejně propaguje nový holocaust. Podniká spolu s nábožensky založeným sudetským Němcem, který chodí v Německu do kostela – a na sexuální párty v České republice. Proti Georgeovi a jeho kamarádce jsou vedeny falešné soudy; soudci, policisté, atd. se proti nim dopouští trestných činů. Kajinek je vězněn na doživotí za zločin, který nespáchal. Je obětním beránkem za policisty, kteří jsou skutečnými vrahy. Georgeovi je hrozeno, že skončí stejně, že stačí tři falešní svědci. Jelikož něco takového je prakticky nemožné, aby se v ČR dělo americkému občanovi; je to známka toho, že USA, které se po pádu komunismu staly velmi aktivní v VE, tomu u Georgea daly zelenou či o to požádaly.
 39. NOVÝ HOLOCAUST. Německo úplně zkolonizovalo VE. Lidé jsou chudí, někteří hladoví. Platy v České republice tvoří pouze 28% hrubého národního produktu. Byla vytvořena extrémní korupce; volby jsou zmanipulované. Za potlesku německých médií se odehrává nový druh Holocaustu, v němž statisíce češkých mužů se základním vzděláním umírají o 15 let dříve než je pro ně typické, kvůli podvýživě, zoufalství a bezdomovectví – protože jejich byty a domy jsou konfiskovány pouze za to, že např. jednou neměli dost peněz na zaplacení jízdenky v hromadné městské dopravě, nebo na základě lživého obvinění, protože nějaký podvodník chce jejich byt či dům za zlomek jeho hodnoty. Tyto oběti ztrácí soudní spory, protože žaloba jim nemusí být doručena. Stačí, když je soud informuje o soudním sporu na soudní nástěnce, ale soudy i tento požadavek ignorují, nebo tak činí někde v budově kde vývěsky nikdo nenalezne. Média, která tomu dvě a půl desetiletí tleskala, již nejsou v německých rukou, protože je Němci prodali českým oligarchům, kteří se dostali k penězům křivým způsobem, s pomocí německých médií.
 40. Georgea chtějí věznit na doživotí. Ex-komunističtí špióni a estébáci provozují v ČR detektivní agentury; infikují lidi nemocemi, dokonce i AIDS, za peníze. Poskytují falešné inkriminující důkazy a svědky advokátním firmám, opět za peníze. Probíhají protivládní demonstrace, antisemitské akce, demonstrace proti Romům; pozdravy typu Heil Hitler, ale vůbec žádné antiněmecké protesty.
 41. Na Ukrajině nastává revoluce. Moc neonacistů tam roste. Také v Polsku a Maďarsku. Čeští neonacisté mají úzké vazby na německé. Všichni podporují Německo. Zdá se velmi pravděpodobné, že Německo stojí za neonacistickými hnutími.
 42. ISLAMIZACE. Vlny přistěhovalců proudí do Evropy: teroristé, ti co nenávidí západní kulturu, křesťany, židy; jsou to lidé, kteří nenávidí evropské hodnoty. Německo dělá nátlak na Českou republiku, aby je přijala. Zrádná česká vláda je drží v táborech ne kvůli nelegálnímu příjezdu do České republiky, ale kvůli tomu, aby nemohli pokračovat v cestě do Německa. Vše je děláno pro Německo. Německo vyvíjí obrovský tlak na českou vládu, aby umožnila rozsáhlou imigraci těchto lidí. EU ukládá vládě ČR, aby jim vyplácela sociální dávky, které přesahují typický plat českého zaměstnance.
 43. Německo, jak moc Izraele roste a dále jak svět si začíná uvědomovat, že Holocaustů má na svědomí více než jeden, si uvědomuje, že když se bílé německé obyvatelstvo smísí s migranty, již nebude skutečně Německé a možnost jakékoli pomsty Němcům bude minimalizovaná. Současně musí světu ukázat, že holocaust není německou, ale Hitlerovou záležitostí a že Němci jsou skutečně ti, kteří bojují proti rasismu. Nízká životní úroveň v VE je součástí německého plánu tam započít nový holocaust a aby Němci zachraňovali jeho oběti, čímž se očistí od toho, že jsou vražedný národ, zodpovědný za holocaust. Z toho důvodu pomáhají rozvíjet ve VE odpor či nenávist vůči Romům, tajně i proti Židům. Nyní pouze stačí, s pomocí nějaké uměle vytvořené krize, přemstit německé islámské imigranty do VE a v případě ekonomické deprese, je to recept na vzpouru proti problematickým islamistům ve VE, pravděpodobně dokonce i proti Židům. Takže se ani nebudou muset s islamisty příliš mísit, aby se očistili, budu místo toho pomáhat Židům od jiných Evropanů.
 44. Česká vláda zařizuje, aby německá policie mohla kdykoliv přijet do České republiky bez pozvání a postřílet demonstranty. Část české armády začíná být pod německým velením. Zrádní čestí politici chtějí zůstat u moci. Věří, že tohle je zachrání. Němci ale mají důležitější a rafinovanější plány. Plánují podnítit v ČR, a VE vůbec, rasovou vzpouru nebo pogrom, a pak ho přijet zlikvidovat – ochránit nevinné oběti.
 45. George vyzývá k bojkotu německých produktů a znárodnění německého majetku; volá po nové sametové revoluci, podobné té v roce 1989, ale tentokrát bez zrádců a agentů. Jiní aktivisté volají po krvavé revoluci. Odehrávají se demonstrace proti imigrantům. George tvrdí, že jediným řešením je mírová změna podobná té na Islandu, je ale stále varován, že pokud bude podporovat věci jako např. zdanění dle škodlivosti a pod., bude zavražděn.
 46. George současně s tím, že chce změnit Českou republiku, i nadále prosazuje změny v americké společnosti, jako je zdanění dle škodlivosti, dotace dle prospěšnosti, foneticky psanou angličtinu, poukazuje na to, jak jsou stovky miliard zbytečné marněny kvůli spiknutí osvětlovacího průmyslu, volá po 4 denním pracovním týdnu, atd. Někdo se vloupá do jeho auta. Dostává výhrůžky, že on a lidé kolem něj budou zabiti, a to i když se vrátí do USA. Přesto se vrací. FBI mu odmítá pomoci.
 47. George píše dopis Yoshidovi, který nyní vede Sony a opět to není odborník na elektroniku, takže jí nerozumí. Není to dokonce ani marketingový specialista, v podstatě jen dobře rozumí financím. Pokračuje ve stejných starých praktikách, které způsobily, že společnost Sony zrušila řadu produktových řad, protože kvůli ztrátě image značky tyto řady již nebyly ziskové. Japonci a jejich kultura byla obdivována v komunistickém Československu. Nyní je jimi spíše opovrhováno. Jsou nazýváni Asiati, což je nepěkný výraz, který neustále používají Němci ovládaná média. Produkty společnosti Sony již nemají vysokou image. Ani dokonalé japonské vozy se neprodávají dobře. Prakticky všechny prodávané automobily vyrábějí německé továrny. Většina japonských automobilů vyráběných v České republice se prodává a vyváží do dalších evropských zemí pod jinými značkami – Renault, Peugeot.
 48. Volkswagen po dobu deseti let podváděl celosvětově ohledně emisí svých naftových automobilů, čímž způsoboval nemoce, rakovinu a předčasnou smrt – zabil tak desetitisíce nevinných lidí – takže jistý druh holocaustu neskončil. Japonci v té době, co Volkswagen zabíjel, vyvíjeli technologie motorů s minimálními emisemi, což pomohlo prodlužovat životy. Pokud nemůžeš porazit Japonce v kvalitě, poraz je lžemi a podvody! A Volkswagenu to celkem prochází. V Německé kolonii Česká Republika ani nemusí platit okradeným vlastníkům automobilů žádné odškodné. Jak je to možné? Jedno z vysvětlení toho všeho je, že, podobně jako jiné německé nadnárodní organizace, VW může být prošpekován špehy BND a ti odvádí super práci ne jen pro Německo, ale i pro jiné mocnosti, takže VW je odměněn tím, že nad jeho nelegálními aktivitami jsou přimhuřovány oči, stejně jako před jeho diskriminačními praktikami vůči Romům, a to se děje i v jiných německých firmách. Image značky VW není nikterak poškozena ani genocidními praktikami na úrovni Dr. Mengele z doby nacismu, ani tím, že zneužil patenty české firmy Tatra. Ta do konce doby socialismu vyráběla kvalitní luxusní automobily, přesto byla po listopadu, podobně jako jiné české firmy, zlikvidovaná.
 49. George je ohrožen neonacistou; tím, co vlastnil podíl ve firmě se sudetským Němcem. Ve východní Evropě (VE) se odehrávají fašistické antisemitské pochody, v západní útoky na Židy. Neonacista, který s podporou českého státu a vlády odcizil, za pomoci justiční mafie, miliony dolarů od Georgeovy kolegyně, opakovaně otevřeně nazývá jeden velký národ tmavší pleti „vopice“, které je nutno vyhladit Napalmem. Společnost Monsanto, která po desetiletí vyrábí produkty způsobující rakovinu, je zakoupena německým farmaceuticko-chemickým gigantem Bayerem, Hitlerovo oblíbenou korporací. Bayer nyní pokračuje ve výrobě a distribuci jedněch z velkých jedů lidstva vyvinutých společností Monsanto, kterou mnoho lidí spojuje se Satanem.

Pro pokracovani budete muset jit do kina. 

 1. VIZE REVOLUCE…
 2. VIZE 4. SVĚTOVÉ VÁLKY…
 3. VIZE POČÁTKU…

Upozornění: Vše je prezentováno tak, jak to vidí autor, konspirační teoretik, což znamená nesprávně, včetně politicky, a liší se od toho jak to vidí establishment, který to vidí správně, včetně politicky.

 

Edit